INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA
CORINE Land Cover (CLC)
START
O PROJEKCIE
KLASY
MAPY
DANE
METADANE
KONTAKT
Organizacje zaangażowane w projekt

 
 
 
 
Witamy
na stronie Inspekcji Ochrony Środowiska poświęconej projektowi CORINE Land Cover 2006 (CLC2006). Przeznaczeniem tej strony jest umożliwienie przeglądania i pobierania produktów projektu CLC2006 dla obszaru Polski – danych i metadanych.
AKTUALNOŚCI
Errata do Rozporządzenia w zakresie metadanych
2010-03-01
Errata do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonywania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych, została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 328, strona 83.
Przyjęto Rozporządzenie „Metadane INSPIRE”
2008-12-03
W dniu 3 grudnia 2008 r. Komisja Europejska przyjęła Rozporządzenie „Metadane INSPIRE”, które zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, nr. Dz.U. L 326 z dnia 4 grudnia 2008 r. Rozporządzenie to wchodzi w życie 20 dnia po jego opublikowaniu.
Seminarium z CORINE Land Cover
2008-10-08
W dniu 8 października 2008 r. odbyło się w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska seminarium pt.: Wyniki projektu CORINE Land Cover 2006 i wykorzystanie baz CORINE Land Cover 1990 i 2000 w Polsce.
czytaj więcej…
CORINE Land Cover
jest kontynuacją zrealizowanych przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) projektów CORINE Land Cover 1990 (CLC1990) i CORINE Land Cover 2000 (CLC2000), a jego podstawowym celem jest dalsze dokumentowanie zmian w pokryciu terenu, jak również gromadzenie i aktualizacja porównywalnych danych w Europie.
START
O PROJEKCIE
KLASY
MAPY
DANE
METADANE
KONTAKT
integracja: ConForTo; technologia ISDP i wykonanie: ISPiK S.A; projekt graficzny: znaki; CMS: WebEdit