CORINE Land Cover - CLC 2006

Mapa pokrycia terenu CLC2006

Mapa pokrycia terenu CLC2006

Pod koniec 2005 r. Europejska Agencja Środowiska (EEA) oraz kraje członkowskie uznały, iż informacje zgromadzone w bazach danych CORINE Land Cover dowodzą, że zmiany pokrycia i użytkowania ziemi w Europie zachodzą tak szybko i na tak dużych obszarach, iż w celu dokumentowania rzeczywistych zmian, konieczne jest skrócenie okresu aktualizacji z dziesięciu do sześciu lat.

Mając ten fakt na uwadze Zarząd EEA w porozumieniu z Komisją Europejską oraz we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA), podjął decyzję o kolejnej aktualizacji bazy danych CLC dla roku referencyjnego 2006 w ramach serwisu „szybkiej ścieżki” GMES - Land Monitoring (obecnie Copernicus). Projekt CLC2006 jest kontynuacją zrealizowanych przez EEA projektów CLC1990 i CLC2000 a jego podstawowym celem było dalsze dokumentowanie zmian w pokryciu terenu /użytkowaniu ziemi w Europie i zapewnienie ciągłości danych.

W projekcie CLC2006, zakładano również wykorzystanie zdjęć wykonanych przez satelitę Landsat 7ETM+, w celu zapewnienia porównywalnych danych. Jednak usterka techniczna sensora uniemożliwiła wykorzystanie zdjęć pozyskanych przez tego satelitę. Ostatecznie EEA zdecydowała się skorzystać ze zdjęć wykonywanych przez indyjskiego satelitę IRS oraz francuskiego SPOT-4.

Charakterystyka zdjęć wykonywanych przez wspomniane satelity jest zbliżona do zdjęć z satelity Landsat. Mają one jednak nieco większą rozdzielczość przestrzenną (20 m) i inną rozdzielczość spektralną. Aby ułatwić wyróżnianie poszczególnych form pokrycia terenu zdecydowano, że dla każdego obszaru będą do dyspozycji obrazy z dwóch terminów. Interpretacja dwóch zdjęć, z różnych sezonów wegetacyjnych podniosła wiarygodność wyników, w niewielkim tylko stopniu wpływając na czasochłonność opracowania.

Baza zmian pokrycia terenu CLC2000-2006 (CLC-Change 2000-2006) jest głównym i najważniejszym produktem projektu CLC2006. Baza CLC-Change jest oddzielnym produktem i ma mniejszą jednostkę kartowania (MMU) 5 ha niż bazy CLC2000 i CLC2006 (25 ha).

Technologia budowy bazy zmian CLC-Change różni się nieznacznie od stosowanej w trakcie poprzedniej aktualizacji. Według przyjętych założeń w CLC2000 kartowano zmiany (1990-2000) pokrycia terenu o powierzchni powyżej 5 ha dla istniejących wieloboków oraz powyżej 25 ha dla zmian izolowanych (wyspowych). W przypadku CLC-Change 2000-2006 kartowane były wszystkie zmiany rzeczywiste powyżej 5 ha.

Zmiany pokrycia terenu/użytkowania ziemi w latach 2000 - 2006

Zmiany pokrycia terenu/użytkowania ziemi w latach 2000 - 2006

W okresie 2000-2006 zmiany pokrycia terenu dotyczyły około 0,5 % powierzchni kraju. Objęły one głównie tereny leśne, na których zaznaczono obszary eksploatacji drewna oraz obszary wielkich klęsk żywiołowych (wiatrołomy). Zmiany te stanowiły ponad 60% wszystkich zaobserwowanych zmian. Drugą pozycję pod względem powierzchni zajmują zmiany na terenach rolnych; stanowią one łącznie około 30% zmian. Zmiany na terenach antropogenicznych stanowiły nieco ponad 8% zmian. Pozostałe formy pokrycia terenu nie wykazały istotnych zmian powierzchniowych w analizowanym okresie.

CLC2006 jest to wspólny projekt współfinansowany przez EEA i każdy kraj uczestniczący. W efekcie, obie strony są współwłaścicielami produktów końcowych.

Wyniki krajowego projektu CLC2006:

 1. Corine Land Cover 2006 (CLC06_PL) - baza pokrycia terenu/użytkowania ziemi w formacie .shp.
 2. Corine Land Cover 2000 – 2006 (CHA_PL) - baza zmian pokrycia terenu/użytkowania ziemi  w formacie .shp.
 3. Skorygowana baza Corine Land Cover 2000 (CLC_00) – baza pokrycia terenu/ użytkowania ziemi w formacie .shp.
 4. Metadane dla: Corine Land Cover 2000-2006, Corine Land Cover 2006 – pliki w formacie .doc.

Wyniki projektu można przeglądać w infrastrukturze informacji przestrzennej GIOŚ pod  adresem http://inspire.gios.gov.pl/portal oraz w zakładce Geoportal.

System odniesień przestrzennych:

Ww. bazy zostały zapisane w systemie odniesień przestrzennych PL_EUREF89 / 1992 (EUREF-POL) o następujących parametrach:

 • elipsoida: GRS80
 • dłuższa oś elipsoidy: 6378137
 • odwzorowanie: Transverse Mercator (Gauss-Krüger)
 • jednostki: metry
 • południk środkowy: 19,000000
 • współrzędne początku układu: x = 500 000, y = - 5 300 000
 • zmienność skali na południku osiowym: 0,9993

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

×