CORINE Land Cover - CLC

Założenia techniczne programu CORINE Land Cover

W opracowaniu bazy danych CORINE Land Cover (CLC) poziomu 3 przyjęto następujące założenia techniczne:

 • kartowanie pokrycia terenu jest prowadzone z dokładnością odpowiadającą mapie w skali 1:100000,
 • minimalna jednostka wydzielenia (minimum mapping unit, MMU) wynosi 25 ha,
 • minimalna szerokość elementów liniowych 100 m,
 • dokładność prowadzenia granic poszczególnych form pokrycia terenu wynosi 100 m,
 • kartowanie zmian rzeczywistych o minimalnej powierzchni 5 ha i szerokości co najmniej 100 m widoczne na zdjęciach satelitarnych.

Baza danych zmian (CLC-Change) nie ma charakteru ciągłego, jak baza CLC, lecz wyspowy, ponieważ znajdują się w niej tylko te obiekty, w przypadku których zmieniło się pokrycie terenu.
Warto podkreślić, że dane zgromadzone w bazie zmian CLC-Change nie są tożsame z danymi uzyskanymi w wyniku przecięcia baz pokazujących stany pokrycia terenu w danym okresie.
Przykład bazy CLC2006 - podstawą utworzenia bazy danych CLC2006 była integracja poprawionych danych CLC2000 i CLC-Change. Do utworzenia bazy danych CLC2006 wykorzystano następujące równanie:

CLC 2006 = CLC 2000 + CLC-Change

Zgodnie z wytycznymi projektu, przyjęto założenie, że zastosowane równanie będzie spełnione tylko dla zmian o powierzchni >25 ha (rys. A.) a nie będzie spełnione dla zmian < 25 ha, co pokazano na rys. B.

Rys. A. Zwiększenie powierzchni terenu zalesionego/zmniejszenie powierzchni gruntów ornych o 30 ha, ponieważ zmiana wynosi > 25 ha, integracja baz CLC2000 i CLC-Change mogła być wykonana automatycznie zgodnie z powyższym równaniem. Założony w równaniu związek matematyczny między trzema bazami danych (CLC2000, CLC-Change, CLC2006) jest spełniony.
Rys. A. Zwiększenie powierzchni terenu zalesionego/zmniejszenie powierzchni gruntów ornych o 30 ha, ponieważ zmiana wynosi > 25 ha, integracja baz CLC2000 i CLC-Change mogła być wykonana automatycznie zgodnie z powyższym równaniem. Założony w równaniu związek matematyczny między trzema bazami danych (CLC2000, CLC-Change, CLC2006) jest spełniony.
 
Rys. B. Nowe nasadzenie lasu o powierzchni 10 ha na gruntach ornych, ponieważ powierzchnia zmiany wyniosła 10 ha, czyli < 25 ha, integracja baz CLC2000 i CLC-Change nie była automatyczna i konieczna była generalizacja. Obszar plantacji lasu został dodany do obszaru istniejącego lasu zgodnie z obowiązującą tabelą priorytetów. Dokładny związek matematyczny między trzema bazami danych (CLC2000, CLC-Change, CLC2006) nie był spełniony.
Rys. B. Nowe nasadzenie lasu o powierzchni 10 ha na gruntach ornych, ponieważ powierzchnia zmiany wyniosła 10 ha, czyli < 25 ha, integracja baz CLC2000 i CLC-Change nie była automatyczna i konieczna była generalizacja. Obszar plantacji lasu został dodany do obszaru istniejącego lasu zgodnie z obowiązującą tabelą priorytetów. Dokładny związek matematyczny między trzema bazami danych (CLC2000, CLC-Change, CLC2006) nie był spełniony.


Tworzenie bazy CLC2006 zgodnie z powyższymi założeniami obejmowało dwa etapy:

1. Przetwarzanie automatyczne w którym dokonano:

 • integracji zmian o powierzchni > 25 ha,
 • powiększenia małych zmian o powierzchni od 23 do 25 ha. Procedura ta wpłynęła na przeszacowanie powierzchni niektórych klas pokrycia terenu, w efekcie jednak przeszacowanie to jest dużo mniejsze niż nieoszacowanie spowodowane automatycznym usunięciem wieloboku o powierzchni rzędu 23-25 ha. Problem ten ilustruje rys. C.
Rys. C. Nowa działalność przemysłowa (23,5 ha) na gruntach ornych. W przypadku zastosowania procedury automatycznego usunięcia ta forma pokrycia terenu nie znalazłaby się w bazie CLC2006. W przypadku niewielkiego powiększenia, aby osiągnąć limit 25 ha, ten obiekt stał się częścią bazy CLC2006. W ten sposób został spełniony związek matematyczny między trzema bazami danych (CLC2000, CLC-Change, CLC2006).
Rys. C. Nowa działalność przemysłowa (23,5 ha) na gruntach ornych. W przypadku zastosowania procedury automatycznego usunięcia ta forma pokrycia terenu nie znalazłaby się w bazie CLC2006. W przypadku niewielkiego powiększenia, aby osiągnąć limit 25 ha, ten obiekt stał się częścią bazy CLC2006. W ten sposób został spełniony związek matematyczny między trzema bazami danych (CLC2000, CLC-Change, CLC2006).

2. Proces nieautomatyczny, obejmujący:

 • procedurę analizy wieloboków o powierzchni poniżej 25 ha,
 • generalizację małych zmian z zastosowaniem tabeli priorytetów,
 • sytuację gdy o generalizacji musi zadecydować operator, ponieważ priorytet łączenia zabudowy (112) z gruntami ornymi (211) i łąką (231) jest taki sam. (rys. D.).
Rys. D. Nowo zabudowany obszar o powierzchni 18 ha częściowo na gruntach ornych a częściowo na terenie łąki. Dokładny związek matematyczny między trzema bazami danych (CLC2000, CLC-Change, CLC2006) nie jest spełniony.
Rys. D. Nowo zabudowany obszar o powierzchni 18 ha częściowo na gruntach ornych a częściowo na terenie łąki. Dokładny związek matematyczny między trzema bazami danych (CLC2000, CLC-Change, CLC2006) nie jest spełniony.

Kontrola poprawności bazy danych obejmowała:

 • sprawdzenie poprawności kodów,
 • sprawdzenie istnienia błędów polegających na powtórzeniu tego samego kodu w sąsiadujących ze sobą poligonach,
 • sprawdzenie błędów dotyczących kryterium powierzchni.

Po zakończeniu budowy bazy zweryfikowano jej poprawność zgodnie z dokumentem „Guidelines for delivery”. Kontroli podlegały warunki formalne, kryteria dotyczące kartowania zmian pokrycia terenu oraz topologia.

Kontrola poprawności formalnej obejmowała sprawdzenie:

 • formatu pliku,
 • nazwy pliku,
 • definicji atrybutów,
 • nazw atrybutów,
 • zastosowanego systemu odniesień przestrzennych.

Kontrola  kryteriów dotyczących kartowania zmian pokrycia terenu obejmowała sprawdzenie:

 • minimalnej jednostki kartowania,
 • unikalności identyfikatora,
 • poprawności kodów,
 • obecności 1 km strefy buforowej.

Kontrola poprawności topologicznej bazy danych obejmowała  sprawdzenia:

 • zamknięcia wieloboków, pojedyncze etykietowanie,
 • braku podwójnych linii,
 • braku wzajemnie przecinających się granic wieloboków ograniczonych łamaną zamkniętą wiązaną, brak przeciągnięć lub niedomknięć linii,
 • braku nakładających się granic wieloboków,
 • braku nakładających się wieloboków,
 • braku sąsiadujących wieloboków o tym samym kodem,
 • braku sztucznych granic w danych,
 • braku pustych przestrzeni w danych.

System odniesień przestrzennych

Baza CLC2000, CLC2006, CLC2012 dla obszaru Polski zostały zapisane w systemie odniesień przestrzennych PL_EUREF89 /1992 (ETRS89 Poland, EPSG:2180) o następujących parametrach:
elipsoida: GRS80
dłuższa oś elipsoidy: 6378137 m
odwzorowanie: Transverse Mercator
jednostki: metry
południk środkowy: 19,0 E
współrzędne początku układu: x = 500 000 m, y = - 5 300 000 m
zmienność skali na południku osiowym: 0,9993

Metadane

Metadane dla polskiej części jednolitej bazy CLC określane są metadanymi na poziomie kraju. Stanowią informacje o głównych parametrach produktu. Metadane zostały utworzone zgodnie ze standardem EEA-MSGI, który jest standardem metadanych dla informacji geograficznej utworzonym przez EEA (European Environment Agency Metadata Standard for Geographic Information, EEA-MSGI). Standard ten jest zgodny z profilem normy ISO19115 informacja geograficzna – metadane i profilem metadanych opracowanym przez zespół ekspertów ds. metadanych INSPIRE.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

×