CORINE Land Cover - CLC 2000

Mapa pokrycia terenu CLC2000

Mapa pokrycia terenu CLC2000

Polityka środowiskowa Unii Europejskiej, jak również Polski, stale wymaga dostępu do aktualnych informacji o sposobach użytkowania ziemi i formach pokrycia terenu. Na potrzeby działań dotyczących ochrony i kształtowania środowiska, Unia Europejska korzystała z informacji pozyskanych w ramach projektu CORINE Land Cover 1990 (CLC1990), który objął także tereny krajów kandydujących do Unii Europejskiej. Polska brała udział w tym projekcie, opracowując bazę danych zawierającą informację o formach pokrycia terenu na obszarze całego kraju w roku 1990. 

Komisja Europejska i Europejska Agencja Środowiska (EEA) wykorzystywała bazę danych CLC1990 jako narzędzie wspomagające monitorowanie wielu programów sektorowych Wspólnoty. Jednocześnie wskazywała na możliwości wykorzystania tej bazy w realizacji krajowych programów/strategii sektorowych (rolnictwo, transport, leśnictwo), w planowaniu przestrzennym, we wspomaganiu programów rozwoju regionalnego, gospodarowaniu zasobami i jakością wód oraz zasobami przyrody. W 1999 roku EEA w porozumieniu z Komisją Europejską podjęła decyzję o aktualizacji danych uzyskanych podczas pierwszej inwentaryzacji CORINE Land Cover 1990. W tym celu został ustanowiony nowy projekt pod nazwą Image&CORINE Land Cover 2000 (I&CLC2000), który obejmował kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz kraje akcesyjne i wykonywany był w formie krajowych projektów CORINE Land Cover 2000 (CLC2000). Zarządzanie projektem I&CLC2000 na poziomie europejskim zostało powierzone Europejskiej Agencji Środowiska.

Projekt krajowy CLC2000 obejmował wykonanie bazy danych dotyczących form pokrycia terenu w 2000 roku (baza CLC2000) poprzez aktualizację danych zawartych w krajowej bazie danych CLC1990. Ponadto opracowana została baza zmian pokrycia terenu CLC-Change, ilustrująca dynamikę zmian w pokryciu terenu w okresie 1990-2000. Bazy CLC2000 i CLC-Change zawierają informacje o formach pokrycia terenu w skali 1:100 000 w podziale na 44 klasy (klasyfikacja CLC), z czego na obszarze Polski zidentyfikowano 31 klas wg przyjętej dla CLC2000 nomenklatury.

Zmiany pokrycia terenu/użytkowania ziemi w latach 1990 - 2000

Zmiany pokrycia terenu/użytkowania ziemi w latach 1990 - 2000

W przypadku projektu CLC2000 źródłem informacji były obrazy satelitarne wykonane za pomocą skanera ETM+ przez satelitę Landsat 7. Do interpretacji wykorzystano kanały o rozdzielczości przestrzennej 30 m. Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu CLC2000 w Polsce był Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ), w którym ulokowany jest  Krajowy Punkt Kontaktowy ds. współpracy z EEA w ramach Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska (EIONET) oraz  jedno z Krajowych Centrów Referencyjnych EIONET ds. pokrycia terenu. Bezpośrednim wykonawcą prac związanych z CLC2000 był Instytut Geodezji i Kartografii, pełniący również rolę jednego z Krajowych Centrów Referencyjnych EIONET ds. pokrycia terenu. Środki finansowe przeznaczone na realizację projektu krajowego CLC2000 pochodziły ze źródeł EEA, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Instytutu Geodezji i Kartografii.

Wyniki krajowego projektu CLC2000:

 1. Corine Land Cover 2000 (CLC2000_PL) - baza pokrycia terenu/użytkowania ziemi w formacie .shp,
 2. Corine Land Cover 1990-2000  (CHA_PL) - baza zmian pokrycia terenu/użytkowania ziemi w formacie .shp,
 3. Skorygowana baza danych Corine Land Cover 1990 (CLC90_PL) – baza pokrycia terenu/ użytkowania ziemi w formacie  .shp,
 4. Metadane dla: Corine Land Cover 1990-2000, Corine Land Cover 2000, skorygowanej bazy Corine Land Cover 1990 – pliki w formacie .doc.

 

Wyniki projektu można przeglądać w infrastrukturze informacji przestrzennej GIOŚ pod adresem http://inspire.gios.gov.pl/portal oraz w zakładce Geoportal.

 

System odniesień przestrzennych:

Ww. bazy zostały zapisane w systemie odniesień przestrzennych PL_EUREF89 / 1992 (EUREF-POL) o następujących parametrach:

 • elipsoida: GRS80
 • dłuższa oś elipsoidy: 6378137
 • odwzorowanie: Transverse Mercator
 • jednostki: metry
 • południk środkowy: 19,000000
 • współrzędne początku układu: x = 500 000, y = - 5 300 000
 • zmienność skali na południku osiowym: 0,9993

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

×