CORINE Land Cover - CLC 2000

Adresy usług przeglądania WMS:

Corine Land Cover 2000
https://clc.gios.gov.pl/arcgis/services/CLC/CLC2000/MapServer/WMSServer

Corine Land Cover 1990 - 2000 - baza zmian
https://clc.gios.gov.pl/arcgis/services/CLC/CHA2000/MapServer/WMSServer

Skorygowana baza Corine Land Cover 1990
https://clc.gios.gov.pl/arcgis/services/CLC/CLC1990_skoryg/MapServer/WMSServer

 

Zasady i warunki korzystania z wyników krajowego projektu Corine Land Cover 2000

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu Corine Land Cover 2000 w Polsce był Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ), w którym ulokowany jest Krajowy Punktu Kontaktowy ds. współpracy z Europejską Agencja Środowiska (EEA) w ramach EIONET i jedno z Krajowych Centrów Referencyjnych EIONET ds. pokrycia terenu. Bezpośrednim wykonawcą prac był Instytut Geodezji i Kartografii, również pełniący rolę Krajowego Centrum Referencyjnego właściwego ds. pokrycia terenu. Środki finansowe przeznaczone na realizację projektu krajowego CLC2000 pochodziły ze źródeł Europejskiej Agencji Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Instytutu Geodezji i Kartografii.

Wyniki krajowego projektu Corine Land Cover 2000 (CLC2000) są udostępniane przez GIOŚ nieodpłatnie wszystkim zainteresowanym (Wnioskodawcom), z  zastrzeżeniem powstrzymania się przez Wnioskodawcę od wszelkich działań naruszających pełne korzystanie z praw własności i praw autorskich odnośnie wyników projektu CLC2000 pobranych z GIOŚ.

Do produktów krajowego projektu CLC2000 podlegających rozpowszechnianiu należą:

  • Corine Land Cover 2000 (CLC00_PL) - baza pokrycia terenu/użytkowania ziemi, 
  • Corine Land Cover 1990-2000 (CHA_PL) - baza zmian pokrycia terenu/użytkowania ziemi,
  • Skorygowana baza Corine Land Cover 1990 (CLC90_PL) – baza pokrycia terenu/użytkowania ziemi,
  • Metadane dla: Corine Land Cover 2000, Corine Land Cover 1990 -2000 oraz skorygowanej bazy Corine Land Cover 1990.

Powyższe bazy danych obejmują obszar całego kraju wraz z buforem (około 1 km) i udostępniane są w formacie shapefile (.shp).

W razie rozpowszechniania pobranych z GIOŚ produktów Wnioskodawca zobowiązany jest do zamieszczenia informacji: 

Projekt Corine Land Cover 2000 w Polsce został zrealizowany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Bezpośrednim wykonawcą prac był Instytut Geodezji i Kartografii. Środki finansowe przeznaczone na realizację projektu krajowego CLC2000 pochodziły ze źródeł Europejskiej Agencji Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Instytutu Geodezji i Kartografii. Wyniki projektu zostały pozyskane ze strony internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska  clc.gios.gov.pl.

W przypadku rozpowszechniania pobranych z GIOŚ produktów w postaci przetworzonej (jakkolwiek zmienionej) Wnioskodawca zobowiązuje się zamieścić dodatkową informację o fakcie przetworzenia (dokonania zmiany) rozpowszechnianego produktu.

Zidentyfikowane błędy w rozpowszechnianych przez GIOŚ produktach należy zgłaszać na następujące adresy kontaktowe:

GIOŚ: corine@gios.gov.pl,
IGiK:  corine@igik.edu.pl

W serwisach internetowych Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) i Centrum Badawczego Unii Europejskiej - JRC (Joint Research Center), pod następującymi adresami: http://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover i http://image2000.jrc.it/, dostępne są wybrane produkty opracowane na poziomie europejskim, w oparciu o wyniki projektów krajowych (z krajów zaangażowanych w realizację Corine Land Cover).

 

 

Formularz pobierania danych

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

×