CORINE Land Cover - CLC

Deklaracja dostępności

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej clc.gios.gov.pl.

 

Data publikacji strony internetowej: 2016-09-26

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-09-26

 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-10.

 

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-19

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynatorem ds. dostępności jest Pan Andrzej Szmyt, Główny Specjalista w Departamencie Administracyjno - Finansowym.
Informacje w przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności prosimy składać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. (022) 369-23-30

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Kontakt dla osób z niepełnosprawnością

Interesanci Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania spraw w urzędzie.

Osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w urzędzie w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowanym zdarzeniem (tj. planowaną wizytą w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

  • e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez urząd);
  • telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej na numer (+48 22) 36-92-630;
  • faksem na numer (+48 22) 825-98-15

Zgłoszenie powinno zawierać także informacje o preferowanej metodzie komunikacji (PJM, SJM, SKOGN) oraz krótki opis sprawy, której spotkanie będzie dotyczyło.

Usługa tłumacza dla osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776) jest bezpłatna.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska znajduje się przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, 02-362 Warszawa.

Budynek znajduje się w centrum miasta w dzielnicy Ochota, pomiędzy ulicami Bitwy Warszawskiej 1920 r. i Białobrzeskiej. Do siedziby GIOŚ można dojechać komunikacją miejską: autobusami nr 136, 154, 167, 172, 186, 208, 414, 521 oraz tramwajami nr 1, 7, 9, 14, 15, 25 i należy wysiąść na przystanku "Bitwy Warszawskiej".

Wejście główne do siedziby GIOŚ znajduje się przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. Na teren siedziby można wjechać przez bramę od ulicy Białobrzeskiej - po wcześniejszym zgłoszeniu. Przed głównym wejściem do budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca postojowe dla pojazdów.

Główne wejście do budynku Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska nie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózku.

W holu głównym po lewej stronie znajduje się punkt ochrony. Każdy Interesant i Gość jest rejestrowany w księdze wejść/wyjść. Osoby te są wprowadzane na miejsce spotkania w asyście osoby z którą byli umówieni.

Do budynku GIOŚ można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie posiada pętli indukcyjnej oraz urządzeń dźwiękowych i naprowadzających osoby niewidome i niedowidzące. Korytarze i windy są przystosowane dla osób niepełnosprawnych (przyciski w windach są opisane alfabetem Braille'a). Windy posiadają system głośnomówiący, który informuje o położeniu windy i jej zatrzymaniu na konkretnej kondygnacji.
Budynek jest chroniony przez całą dobę.

Siedziba Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, znajduje się przy Al. Jerozolimskich 92, 00-807 Warszawa (12 piętro).
Do wejścia prowadzą trzy stopnie schodów, po lewej stronie znajduje się podjazd dla wózków. Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami.
W budynku, za bramkami znajdują się cztery windy, które umożliwiają poruszanie się osobom niepełnosprawnym.
W budynku znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych. Korytarze mają szerokość 160 cm, ściany, drzwi i numery pomieszczeń mają kontrastowe kolory. W obiekcie nie ma informacji głosowych i pętli indukcyjnych.
Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

×